ติดต่อ Nongkhaem Metalsheet

ติดต่อ Nongkhaem Metalsheet
ติดต่อ Nongkhaem Metalsheet
ติดต่อ Nongkhaem Metalsheet
ติดต่อ Nongkhaem Metalsheet
ติดต่อ Nongkhaem Metalsheet
ติดต่อ Nongkhaem Metalsheet
ติดต่อ Nongkhaem Metalsheet
ติดต่อ Nongkhaem Metalsheet
ติดต่อ Nongkhaem Metalsheet
ติดต่อ Nongkhaem Metalsheet
ติดต่อ Nongkhaem Metalsheet
ติดต่อ Nongkhaem Metalsheet
ติดต่อ Nongkhaem Metalsheet
ติดต่อ Nongkhaem Metalsheet
ติดต่อ Nongkhaem Metalsheet
ติดต่อ Nongkhaem Metalsheet
ติดต่อ Nongkhaem Metalsheet
ติดต่อ Nongkhaem Metalsheet
ติดต่อ Nongkhaem Metalsheet
ติดต่อ Nongkhaem Metalsheet
ติดต่อ Nongkhaem Metalsheet
ติดต่อ Nongkhaem Metalsheet
ติดต่อ Nongkhaem Metalsheet
ติดต่อ Nongkhaem Metalsheet
ติดต่อ Nongkhaem Metalsheet
ติดต่อ Nongkhaem Metalsheet
ติดต่อ Nongkhaem Metalsheet
ติดต่อ Nongkhaem Metalsheet
ติดต่อ Nongkhaem Metalsheet
ติดต่อ Nongkhaem Metalsheet
ติดต่อ Nongkhaem Metalsheet
ติดต่อ Nongkhaem Metalsheet
ติดต่อ Nongkhaem Metalsheet

ความรู้เรื่องหลังคา

ชื่อส่วนประกอบหลังคาจั่ว
ชื่อส่วนประกอบหลังคาจั่ว
ชื่อส่วนประกอบหลังคาจั่ว
ชื่อส่วนประกอบหลังคาจั่ว
โครงสร้างเหล็กถัก
โครงสร้างเหล็กถัก
หลังคาจั่วมีช่อระบายอากาศ
หลังคาจั่วมีช่อระบายอากาศ
หลังคาจั่วมีช่อระบายอากาศ อาคารต่อเนื่อง
หลังคาจั่วมีช่อระบายอากาศ อาคารต่อเนื่อง
โครงเหล็กหลังคาโค้งโดม
โครงเหล็กหลังคาโค้งโดม
โครงเหล็กหลังคาโค้งโดม
โครงเหล็กหลังคาโค้งโดม
โครงเหล็กหลังคาโค้งโดม มีช่องระบายอากาศด้านบน
โครงเหล็กหลังคาโค้งโดม มีช่องระบายอากาศด้านบน
โครงเหล็กหลังคาโค้งโดม แบบ span กว้าง
โครงเหล็กหลังคาโค้งโดม แบบ span กว้าง
โครงเหล็กหลังคาโค้งโดม แบบ span โค้งธรรมชาติ
โครงเหล็กหลังคาโค้งโดม แบบ span โค้งธรรมชาติ
ขนาดแผ่นลอนมาตรฐาน 760 ม.ม.
ขนาดแผ่นลอนมาตรฐาน 760 ม.ม.
การวางแผ่นซ้อนทับ และการยึดสะกรู
การวางแผ่นซ้อนทับ และการยึดสะกรู
แผ่นครอบต่างๆใช้ในอาคาร
แผ่นครอบต่างๆใช้ในอาคาร
flashing1[1]
แผ่นครอบต่างๆใช้ในอาคาร
แผ่นครอบข้างและแผ่นครอบสันตะเข้
แผ่นครอบข้างและแผ่นครอบสันตะเข้
แผ่นครอบต่อผนัง
แผ่นครอบต่อผนัง
แผ่นครอบสันตะเข้ เรือนปั้นหยา
แผ่นครอบสันตะเข้ เรือนปั้นหยา
แผ่นครอบชายคา
แผ่นครอบชายคา
แผ่นครอบต่อผนังแบบกรีด
แผ่นครอบต่อผนังแบบกรีด
สะกรู
สะกรู
สะกรู
สะกรู