ตำบลกระดังงา แผ่นโปร่งแสงกันสาด 

ตำบลจอมปลวก หลังคา พียู ลายไม้

 ตำบลดอนมะโนรา หลังคา พียู โฟม

 

ตำบลบางกระบือ หลังคา แซนวิช พียูโฟม

ตำบลบางกุ้ง แผ่นใส สีขาวขุ่น 

ตำบลบางคนที แพนเนล พียู ทำฝ้า-เพดาน ทำฝาผนัง-พาร์ติชั่น

ตำบลบางนกแขวก แผ่นใส สีใสกระจก

ตำบลบางพรม แผ่นโปร่งแสงกันสาด 

ตำบลบางยี่รงค์ หลังคา พียู ลายไม้

ตำบลบางสะแก หลังคา พียู โฟม