วิธีการติดตั้งแผ่นหลังคา

ขอขอบคุณบริษัทแม่ทองใบสตีล ตราสิงห์โต

- วางแผ่นหลังคาแผ่นแรกโดยให้ลอนตัวผู้ ติดอยู่ติดหน้าจั่วพร้อมเช็คปลายแผ่นลังคาให้ยื่นไปในแนวรางน้ำอย่างเหมาะสม
– วางแผ่นหลังคาแผ่นแรกโดยให้ลอนตัวผู้ ติดอยู่ติดหน้าจั่วพร้อมเช็คปลายแผ่นลังคาให้ยื่นไปในแนวรางน้ำอย่างเหมาะสม
ยิงสกรูแผ่นแรก
– ให้ยึดสกรูทุกๆสันลอนบริเวณแปปลาย และแปเดี่ยว ส่วนแปกลาง ยึดสันลอนเว้นสันลอน
วางแผ่นที่สอง
– วางแผ่นหลังคาแผ่นที่ 2 โดยให้ลอนตัวผู้ซ้อนทับลอนตัวเมียของแผ่นแรก
ใช้คีมหนีบบริเวณซ้อนแผ่น
– ใช้คีมหนีบบริเวณซ้อนทับแผ่น เพื่อความแน่นหนาในการยึดสกรู ทั้งหัวแผ่นและปลายแผ่น
ยึดสกรูบริเวณสันลอน
– ทำการยึดสกรูบริเวณซ้อนทับกันทุกสันลอน
ตรวจเช็คระดับแผ่น
– ควรเช็คแนวระดับ ทุกๆการติดตั้งแผ่นหลังคาไปได้ประมาณ 10 แผ่น

วิธีการติดตั้งแผ่นครอบข้าง

เริ่มติดตั้งครอบข้าง
– เริ่มติดตั้งแผ่นครอบข้างจากปลายแผ่นก่อน โดยยึดสกรูทุกระยะ 50 ซม.
ยึดสกรูแผ่นครอบข้างที่สอง
– ยึดสกรูแผ่นปิดครอบด้านมุม กับแป ทุกระยะ 50 ซม.
วางแผ่นครอบข้างที่สอง
– วางแผ่นที่ 2 ซ้อนทับกับแผ่นแรก โดยต้องวางซ้อนโดยระยะซ้อนทับ อย่างต่ำ 10 ซม.
ยึดสกรูแผ่นครอบข้างที่สอง
– ยึดสกรูบริเวณซ้อนทับ
ยึดสกรูแผ่นปิดครอบที่ทำมุมกัน
อย่าลืมยึดสกรูแผ่นปิดครอบที่ทำมุมกัน

วิธีการติดแผ่นครอบสันตะเข้

พับหัวแผ่นเมทัลชีท
– ถ้าต้องการพับหัวแผ่นขึ้น ให้พับหัวแผ่นหลังคาขึ้นทั้งสองด้าน ด้วยเครื่องมือหรือคีมดัดเหล็ก
ติดตั้งแผ่นครอบจั่ว
– ติดตั้งแผ่นครอบจั่วแผ่นแรก โดยวางตำแหน่งให้ได้แนวระดับ
บากแผ่นครอบจั่ว
– ใช้กรรไกรตัดเหล็ก บากด้านข้างแผ่นปิดครอบให้ได้รูปรอยตัด ตามสันลอนหลังคา
ยึดสกรูบริเวณสันลอน
– ยึดสกรูบริเวณสันลอน เว้น สันลอน
ตัดเศษวสุดท้ายออก
ตัดปลายครอบจั่วส่วนเกิน

ข้อแนะนำในการติดตั้งแผ่นปิดครอบ

ทำความสะอาดก่อนยิงสิรีโคน
– ทำความสะอาดแผ่นบริเวณที่จะซีลซิลิโคนให้สะอาดทั้ง 2 ส่วนแผ่นที่จะซ้อนทับกัน
ยิงซิลีโคนตามแนวรอยต่อ
– ซีลซิลิโคนตามแนวซ้อนทับให้ทั่ว ทั้งแผ่นด้านล่างและแผ่นด้านบน
ยึดสกรูบริเวณทับซ้อน
– ยึดสกรูบริเวณซ้อนทับ

ขอบคุณบริษัท แม่ทองใบ สตีล ตราสิงโต