Category Archives: แขวงคูหาสวรรค์

แขวงคูหาสวรรค์

แขวงคูหาสวรรค์   is the position for activity in post to be presented at the first rank on Google page search by the focus keyword in category.

แขวงคูหาสวรรค์ เป็นแขวงๆหนึ่งใน 7 แขวงของเขตภาษีเจริญ

ภาษีเจริญ เป็นหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร สภาพโดยทั่วไปมีลักษณะกึ่งชนบทกึ่งชุมชนเมือง แต่ในพื้นที่เนื่องจากมีการขยายตัวของระบบสาธารณูปโภค (โดยเฉพาะด้านการคมนาคม) จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงจากชุมชนเกษตรเป็นชุมชนเมืองมากขึ้น

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตั้งอยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาหรือฝั่งธนบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองข้างเคียง เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตลิ่งชัน มีคลองบางเชือกหนังเป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตบางกอกใหญ่และเขตธนบุรี มีคลองบางกอกใหญ่และคลองด่านเป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศใต้ ติดต่อกับเขตจอมทองและเขตบางบอน มีคลองวัดนางชี (คลองวัดเพลง) คลองตาม่วง คลองวัดโคนอน (คลองวัดอ่างแก้ว) คลองบางหว้า คลองสวนหลวงใต้ คลองรางบัว คลองตาฉ่ำ คลองบางประทุน ลำรางสาธารณะ คลองวัดสิงห์ และคลองบางโคลัดเป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตบางแค มีคลองพระยาราชมนตรี คลองบางแวก คลองบางไผ่ และคลองลัดตากลั่นเป็นเส้นแบ่งเขต

ที่มาของชื่อเขต[แก้]

ชื่อของเขตนั้นนำมาจากชื่อของ คลองภาษีเจริญ ที่ขุดขึ้นเชื่อมแม่น้ำท่าจีน (ที่ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน แขวงเมืองสมุทรสาคร) กับคลองบางกอกใหญ่ เพื่อเป็นการสัญจรทางน้ำ ซึ่งเน้นการส่งอ้อยและน้ำตาลจากต่างจังหวัดเข้าสู่เมืองหลวง โดยเริ่มขุดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2401 เสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2415 และชื่อคลองตั้งตามชื่อพระภาษีสมบัติบริบูรณ์ (ต่อมาเป็น พระยาพิสณฑ์สมบัติบริบูรณ์ ต้นสกุลพิศลยบุตร และบรรพบุรุษของราชสกุลกิติยากร) ผู้เป็นแม่กองดูแลงานขุดคลองนี้

ประวัติศาสตร์[แก้]

นับจากนั้นได้มีผู้คนย้ายมาตั้งถิ่นฐานอยู่ริมคลองภาษีเจริญมากขึ้นจนเป็นชุมชนใหญ่ ทางราชการจึงได้จัดตั้ง อำเภอภาษีเจริญ ขึ้นในปี พ.ศ. 2442 มีฐานะเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดธนบุรี และในปี พ.ศ. 2498 กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งสุขาภิบาลบางแคขึ้นในพื้นที่บางส่วนของตำบลบางแค บางหว้า และบางด้วนที่ตั้งอยู่ริมคลองสายนี้ และในปี พ.ศ. 2513 ได้ขยายเขตออกไปจนครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งอำเภอ (เหลือเพียงตำบลบางไผ่ ตำบลบางแวก ส่วนตำบลคูหาสวรรค์และตำบลปากคลองภาษีเจริญอยู่ในเขตเทศบาลนครธนบุรีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2479)

ภายหลังได้มีการรวมจังหวัดธนบุรีกับจังหวัดพระนครเข้าด้วยกันเป็นจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2515 ซึ่งได้ยุบการปกครองท้องถิ่นแบบสุขาภิบาลและเทศบาล รวมทั้งได้เปลี่ยนการเรียกตำบลและอำเภอใหม่ อำเภอภาษีเจริญจึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 มีหน่วยการปกครองย่อย 10 แขวง

ต่อมาพื้นที่ทางทิศตะวันตกของเขตภาษีเจริญมีความเจริญและมีประชากรหนาแน่น กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งสำนักงานเขตภาษีเจริญ สาขา 1 ดูแลแขวงบางแค บางแคเหนือ และบางไผ่ และในปี พ.ศ. 2540 กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศแบ่งพื้นที่ปกครองของสำนักงานเขตภาษีเจริญ สาขา 1 ดังกล่าวออกไปตั้งเป็นเขตบางแค

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

เขตภาษีเจริญแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 7 แขวง คือ

อักษรไทย อักษรโรมัน พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2561)
จำนวนบ้าน
(ธันวาคม 2561)
ความหนาแน่น
(คน/ตร.กม.)
บางหว้า Bang Wa
5.105
37,905
20,754
7,425.07
บางด้วน Bang Duan
2.514
28,908
10,597
11,498.80
บางจาก Bang Chak
1.394
8,219
3,645
5,895.98
บางแวก Bang Waek
3.022
18,818
9,276
6,227.00
คลองขวาง Khlong Khwang
2.992
11,093
3,628
3,707.55
ปากคลองภาษีเจริญ Pak Khlong Phasi Charoen
1.898
14,778
9,082
7,786.09
คูหาสวรรค์ Khuha Sawan
0.909
6,260
1,909
6,886.68
ทั้งหมด
17.834
125,981
58,891
7,064.09

ประชากร[แก้]

การคมนาคม[แก้]

ถนน[แก้]

ถนนสายหลัก[แก้]
ถนนสายรอง[แก้]

รถไฟฟ้า[แก้]

รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล หรือสายสีน้ำเงิน (เปิดให้บริการ)[แก้]
รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (โครงการส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-บางแค) เป็นโครงการยกระดับตามแนวเกาะกลางถนนเพชรเกษม ต่อเนื่องมาจากเขตบางกอกใหญ่ ผ่านพื้นที่เขตภาษีเจริญ มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกและเข้าสู่เขตบางแค มีสถานีที่อยู่ในพื้นที่เขตภาษีเจริญทั้งหมด 4 สถานี โดยเป็นสถานียกระดับทั้งหมด ได้แก่ สถานีบางไผ่ สถานีบางหว้า สถานีเพชรเกษม 48 และ สถานีภาษีเจริญ ซึ่งในขณะนี้เปิดให้บริการแล้ว
รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม (เปิดให้บริการ)[แก้]
รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม ที่ตัดผ่านในเขตภาษีเจริญ เป็นโครงการส่วนต่อขยาย วงเวียนใหญ่-บางหว้า โดยเริ่มต้นเข้าสู่พื้นที่เขตภาษีเจริญจากเขตธนบุรี เป็นโครงการยกระดับตามแนวถนนราชพฤกษ์ สำหรับรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลมนั้น มีสถานีอยู่ในเขตภาษีเจริญ 1 สถานีและเป็นสถานีปลายทาง คือ สถานีบางหว้า

แขวงคูหาสวรรค์ แผ่นใส สีใสกระจก

สกรู ยึดหลังคาเหล็ก

สกรู ยึดหลังคาเหล็ก สกรู ยึดหลังคาเหล็ก ปลายสว่านคมและแข็งแรง มี ซีลยาง EPDM กันรั่วซึม  มีแชงค์การ์ด ช่วยลบความคมจากแผ่น ไม่ให้เสียดสีกับสกรู มีเกลียวบน ทำหน้าที่ดึงแผ่นเข้าไปใต้ปีกป้องกันน้ำรั่ว สามารถเจาะเหล็กหนา 5 mm ได้ สกรูยึดหลังคาเหล็กสันลอน คำอธิบาย สกรูปลายสว่าน สกรูยึดหลังคาเหล็กสันลอนสันลอน ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงชุบแข็งมาอย่างดี หัวเจาะคม แข็งแรงสามารถเจาะลงเหล็กรางน้ำที่มีความหนา 6 มม. สารเคลือบกันสนิมถึง 2 ชั้น ผ่านการทดสอบละอองเกลือ ตามมาตรฐาน ASTM116 คำแนะนำการใช้งาน 1. ปลายสว่าน คม เจาะเร็ว ไม่ต้องเจาะรูนำ 2. ใช้สว่านไฟฟ้าความเร็วรอบ 2,000-2,500 RPM 3. หัวจับ 5/16 เหลี่ยมขนาดกำลังพอดี จับสกรูได้แน่นไม่หลุดร่วง สกรูยึดหลังคาเหล็กท้องลอน คำอธิบาย สกรูปลายสว่าน สกรูยึดหลังคาเหล็กท้องลอน ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงชุบแข็งมาอย่างดี หัวเจาะคม แข็งแรงสามารถเจาะลงเหล็กรางน้ำที่มีความหนา […]

คูหาสวรรค์ หลังคาเมทัลชีท : แผ่นเดียว ก็ขาย

คูหาสวรรค์ หลังคาเมทัลชีท : แผ่นเดียว ก็ขาย คูหาสวรรค์ หลังคาเมทัลชีท  เอ็มเค เมทัลชีท สาขาเพชเกษม 77/1 จำหน่าย แผ่นหลังคาเมทัลชีท เหล็กกล่องดำ เหล็กกล่องชุบซิ้งค์ แผ่นใส สีขาวขุ่น แผ่นใส สีใสกระจก ลูกหมุนระบายอากาศ จัดส่งให้ลูกค้าใน เขตภาษีเจริญ

SEACON BANGKAE – Pre-Painted Metal Sheet Rolled Coil

จัดส่งเหล็กกล่องแบน & แผ่นหลังคาเมทัลชีท ใช้ทำหลังคา รวดเร็ว ฉับไว ทันอก ทันใจ ลูกค้าทุกราย “กดไลค์” ให้เอ็มเค เมทัลชีท สาขาเพชรเกษม 77/1 อย่างเต็มอกเต็มใจ

Call Now Button